8 september, 2022

Debatt: Bemanningen är högsta prioritet

År 2006 beslutade dåvarande landstingsfullmäktige att en palliativ enhet skulle startas på Västerviks sjukhus. Det blev en mycket lång process för att få igång denna verksamhet.

Under den nästan 15 år långa väntetiden fick patienter i livets slutskede vårdas på andra vårdavdelningar på sjukhuset, mitt i den vanliga sjukvårdsverksamheten.

För cirka två år sedan öppnade verksamheten och vi har fått ta del av fantastiska patient- och anhörigberättelser om hur god, nära och värdig vård man fått i livets slutskede. 

Nu har vi nåtts av två besked, via media. Dels att platserna nu stängs i väntan på att ny personal ska rekryteras, samt att de platser man sommarstängde inom kirurgin inte öppnas till hösten.

Att öppna den palliativa enheten i Västervik bottnar i ett politiskt beslut, därför är det dags att politiken kliver fram och ger lugnande besked till patienter, personal och anhöriga. För vår del är vården i livets slutskede väldigt högt prioriterad, därför kommer vi tre partier att göra allt för att denna verksamhet ska kunna starta upp snabbt igen.

Socialdemokraterna har under flera mandatperioder låtit bemanningskrisen eskalera. Nu ser vi återigen hur det drabbar patienterna. Tyvärr kommer detta fortsatt vara en följetong med S vid rodret. Region Kalmar län förtjänar ett nytt styre som på allvar prioriterar medarbetarna och därmed också patienternas rätt till en god vård. Nu måste vi blicka framåt och satsa på sjuksköterskorna. Regionen måste prioritera och renodla lönefrågan och inte blanda ihop det med övrig arbetsmiljödiskussion.

De allra mest utsatta patienterna drabbas av Socialdemokraternas haveri kring bemanningen. Fyra mandatperioder har gått där medarbetarnas bästa i stort sett nonchalerats. Den palliativa enheten har en fast sjuksköterska och runt tio vakanser. Medan det inte finns en brist på sjuksköterskor i Sverige finns det en brist på de som vill jobba i vår region.

Vi har ett antal skarpa åtgärder för att behålla erfarna sjuksköterskor, åtgärder som S och C hittills har sagt nej till. Resultatet ser vi nu, och det blir den mest sårbara patientgruppen som får ta smällen. Det är ovärdigt. Bemanningskrisen är det första M, KD och L tar tag om vi vinner regionvalet.

Malin Sjölander, regionråd (M)
Carl Dahlin, regionråd (M)
Jimmy Loord, regionråd (KD)   
Johanna Wyckman, regionråd (L)

Ta ställning och dela artikeln