6 september, 2022

Cancersjukvården i Kalmar län måste stärkas

Cancersjukvården i Kalmar län både kan och behöver stärkas. Cancerpatienter är en utsatt och skör patientgrupp som är i stort behov av såväl sjukvård som rehabilitering. Genom att etablera cancercentrum på Kalmar läns tre sjukhus kan regionen erbjuda patienterna en mer tillgänglig och jämlik cancervård, som dessutom blir mer samlad. På ett cancercentrum bedrivs bland annat vård och omsorg, cancerrehabilitering, palliativ vård men också forskning.

De flesta som drabbas av cancer har behov av att genomgå rehabilitering. Rehabiliteringen är till för att åtgärda besvär eller problem som sjukdomen har orsakat – fysiska, psykiska, sociala eller existentiella. Cancerrehabilitering är en central del i patientens väg till ett så bra liv som möjligt, oavsett om det är före, under eller efter behandlingen av sjukdomen. Rehabiliteringen kan också göra att behandlingen mot sjukdomen blir effektivare. Därför måste Region Kalmar län utveckla cancerrehabiliteringen, erbjuda alla cancerpatienter rehabilitering och arbeta mer med att upptäcka och lindra långtidseffekterna.

Regionen måste hela tiden utveckla arbetet med att tidigare upptäcka cancer. Dels måste regionen ständigt arbeta med att fler deltar i de screeningprogram som finns, dels arbeta för att få i gång nya screeningprogram. Region Kalmar län måste även följa upp den senaste forskningen kring alla screeningprogram för cancersjukdom, för att anpassa frekvensen till olika befolkningsgrupper och åldersgrupper. En större del av cancerdiagnostiken skulle kunna ske på Oskarshamns sjukhus, då det under kommande mandatperiod får förstärkning i form av en ny magnetröntgenkamera.

De standardiserade vårdförloppen måste skärpas så att alla cancerpatienter, oavsett diagnos, får sin vård i rätt tid. Tyvärr råder det fortfarande stora skillnader mellan såväl Sveriges regioner som olika diagnoser.

En stor grupp av de kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer har inte gått på gynekologisk cellprovtagning på flera år. Genom att erbjuda självtest för HPV-virus kan regionen underlätta och förhoppningsvis få fler kvinnor att testa sig mer regelbundet. Det skulle vara ett steg i arbetet att minska risken för livmoderhalscancer.

Vi vill
• Etablera regionala cancercentrum på Kalmar läns tre sjukhus
• Utveckla cancerrehabiliteringen
• Införa fler screeningprogram
• Skärpa de standardiserade vårdförloppen
• Breddinföra självtester för livmoderhalscancer

Ta ställning och dela artikeln