20 september, 2023

Åratal av svek skapar oro

Replik i debatt om Oskarshamns sjukhus, tidigare inlägg 14 september. Neddragningarna vid Oskarshamns sjukhus har diskuterats intensivt den senaste tiden. Medarbetare vid sjukhuset har larmat om bemanningsproblem och oro för sjukhusets framtid i nyhetsartiklar och i debattartiklar.

Majoritetspartierna Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet har återkommande slagit ifrån sig såväl ansvar som kritik och kallar allmänhetens, oppositionens och medarbetarnas oro för att man ”svärtar ner”, senast i en debattartikel den 14 september.

SCV-majoriteten har en historik av svek gentemot länets invånare. Utöver en lång rad nedskärningar av vårdplatser under de senaste åren har deras vallöften – avgiftsfri vård för seniorer, gratis arbetsskor för medarbetare och vårdval inom BUP – inte genomförts. I skenet av dessa återkommande svek är det inte konstigt att medarbetare och invånare känner oro för framtiden när det sker ytterligare nedskärningar.

I sin debattartikel kräver majoriteten ett slut på spekulationer kring Oskarshamns sjukhus. Det är något slags rekord i maktfullkomlighet att beordra invånare hur de ska tänka eller känna. Till skillnad från majoriteten så tar vi till oss av människors frågor och deras oro.

Vid regionstyrelsens senaste sammanträde lämnade vi – Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna – in en skrivelse med åtgärdskrav för att säkra rekryteringen till sjukhuset. I våra samtal med personal på Oskarshamns sjukhus har vi upprepade gånger fått till oss den stora oro som många känner. Det finns en känsla av att beslut fattas över huvudet på medarbetarna.

Det brister i kommunikationen. Därför vill vi att majoriteten redovisar vilka åtgärder som hittills vidtagits för att komma tillrätta med personalsituationen på Oskarshamns sjukhus. Vi föreslår också att kontakt snarast tas med de medarbetare som sagt upp sig under de senaste månaderna. Syftet är att undersöka om de kan komma tillbaka.

Vi tog i våras beslut om att fasa ut hyrpersonal men det måste givetvis gå i takt med att man dels kan behålla och dels rekrytera egna medarbetare.

Slutligen vill vi att en handlingsplan snarast upprättas för att komma tillrätta med personalsituationen. Om majoriteten inte kan säkerställa bemanningen så kommer det i förlängningen drabba utbudet av sjukvård och därmed försämra möjligheten för våra invånare att få rätt vård i rätt tid. Det skulle bli ytterligare ett SCV-svek att lägga till den redan långa listan.

Malin Sjölander (M), regionråd

Jimmy Loord (KD), regionråd

Martin Kirchberg (SD), regionråd

Ta ställning och dela artikeln