18 april, 2023

Ännu svaret skyldig – Varför är inte kärnkraft viktig för Kalmar läns utveckling

Varför är energiproduktion med kärnkraft inte viktig för Kalmar läns utveckling? Svaret på frågan uteblir trots interpellationer, frågor från i talarstol och debattartiklar. S, C, V-majoriteten har angivit biogas, vind- och solkraft som viktiga och betydelsefulla för regionen men kärnkraften omnämns inte i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Skälet till detta anges vara att kärnkraft är av nationellt intresse och styrs av det kommunala vetot. Det bör påpekas att industriområden för vindkraft till havs också är ett nationellt intresse som hanteras av ett nationellt plan och via kommunernas veto. Därmed faller argumenten med vilka S, C och V avslagit Moderaternas förslag om att skriva in kärnkraftens betydelse i RUS.

Sveriges regering har öppnat upp för nyetablering av kärnkraft även på platser som inte har befintliga etableringar. Att i RUS inte omnämna kärnkraften som en viktig och välkommen del av den fossilfria framtiden kan få konsekvenser. Ett uteslutande kan medföra en signal till dem som planerar för ny kärnkraft att de inte är välkomna till Kalmar län.

Region Kalmar län signalbild till olika intressenter om synen på etableringar av framtida fossilfri energiproduktion är viktig. Därför är majoriteten och Peter Wretlund (S) ännu svaret skyldiga, varför omnämns inte kärnkraften som en viktig producent av elenergi i regionens utvecklingsstrategi?

Carl Dahlin (M)

Pär-Gustav Johansson (M)

Robin Hanzl (M)

Ta ställning och dela artikeln