9 november, 2023

Äldreomsorgen är en hjärtefråga

Äldreomsorgen är en hjärtefråga för många av oss. Det är en sektor där engagemang, medmänsklighet och omsorg utgör ryggraden. De människor som ägnar sitt liv åt att vårda våra äldre förtjänar att bli hyllade och uppskattade för sitt arbete.

Det är också hög tid att vi börjar locka fler medarbetare till äldreomsorgen och visa att detta är ”Världens bästa jobb.”

Kalmaralliansen har lagt fram ett förslag i omsorgsnämnden om att använda en del av årets prognostiserade överskott för att finansiera en reklamkampanj som syftar till att öka intresset för att arbeta inom äldreomsorgen. Vi tror såklart inte att en reklamkampanj är lösningen på omsorgens alla utmaningar som väntar. Men vi tror att det kan vara en del av vägen framåt.

Äldreomsorgen står inför en växande utmaning. En åldrande befolkning kräver mer stöd och vård än någonsin tidigare, och samtidigt är bristen på kvalificerad personal en växande oro. Att finna och behålla kompetenta medarbetare inom äldreomsorgen har blivit en daglig strävan. För att möta denna utmaning måste vi agera nu. Kalmaralliansens förslag handlar om att visa på de positiva och meningsfulla aspekterna av arbete inom äldreomsorgen. Att vara del av ett team som ger äldre människor en trygg och värdig tillvaro är något som ger så mycket tillbaka.

När vi möter äldreomsorgspersonal, hör vi ofta denna mening: ”Det här är världens bästa jobb.” Äldreomsorgspersonalen har den unika möjligheten att göra en verklig skillnad i människors liv. De skapar minnen, ger stöd och sprider värme i en ömtålig fas i människors liv. Vi vill ta fasta på denna fina känsla och låta våra medarbetare vara huvudpersonerna i kampanjen där de ges utrymme att berätta om varför de har världens bästa jobb.

Vårt förslag är inte bara en övning i marknadsföring. Det är en investering i framtiden för vår äldreomsorg och för våra äldre medborgare. Genom att öka antalet kvalificerade och engagerade medarbetare inom sektorn kan vi säkerställa att våra äldre invånare får den omsorg och uppmärksamhet de förtjänar. Genom att visa att äldreomsorgen är ”Världens bästa jobb” kan vi ändra uppfattningen om sektorn och locka nya medarbetare.

Slutligen handlar detta förslag om att visa att vi som samhälle värderar äldreomsorgen och de som arbetar inom den. Genom att ge äldreomsorgspersonalen den uppskattning de förtjänar, kan vi skapa en positiv cirkel där fler känner sig motiverade att gå in i yrket och där befintlig personal känner sig stärkta och upplyfta.

Kalmaralliansen i Omsorgsnämnden

Måns Linge (M)

Annica Portland Bengtsson (M)

Lena Mattsson (M)

Nils Ahlberg (M)

Liselotte Ammert (KD)

Amanda Falk (L)

Ta ställning och dela artikeln