17 januari, 2024

2024 blir det svårare att vara kriminell

Under 2024 rullas reform för reform ut för att trycka tillbaka den grova organiserade brottsligheten. Månad för månad kommer det bli svårare att vara kriminell i Sverige, skriver justitieminister Gunnar Strömmer tillsammans med flera kommunpolitiker i länet.

Vår plan är tydlig: vi ska slå hårt mot det grova våldet, strypa den kriminella ekonomin och bryta rekryteringen av barn och unga. I botten ligger historiskt stora resursförstärkningar till rättsväsendet, från 69 till 90 miljarder kronor mellan 2023–2026.

Under en lång rad av år har vi sett en förfärlig utveckling där flera oskyldiga har drabbats och mist livet i skjutningar, sprängningar och annat grovt våld. Det är en brottslighet som finns såväl i Kalmar, Oskarshamn, Nybro, Emmaboda, Mönsterås, Högsby och Torsås som i hela landet.

”Regeringen har sedan tillträdet satsat stora resurser och beslutat om mönsterbrytande åtgärder för att återupprätta tryggheten i Sverige. Brottsbekämpningen har fått tillgång till nya effektiva verktyg.”

Gunnar Strömmer, justitieminister

Trots detta finns det flera skäl till hoppfullhet. Vi talar då inte minst om de poliser, åklagare, socialsekreterare, lärare och många fler som varje dag går till jobbet för att göra allt de kan för att vända utvecklingen.

Regeringen har sedan tillträdet satsat stora resurser och beslutat om mönsterbrytande åtgärder för att återupprätta tryggheten i Sverige. Brottsbekämpningen har fått tillgång till nya effektiva verktyg. Vi har tillsatt en ny polisledning med ett tydligt förändringsuppdrag, bland annat om ökad lokal polisnärvaro. Och i stort sett är alla reformer i Tidöavtalet igångsatta.

Redan under 2024 kommer vi att se resultat av det här arbetet. Månad för månad blir det svårare att vara kriminell i Kalmar, Oskarshamn, Nybro, Emmaboda, Mönsterås, Högsby och Torsås:

# Januari: Dubbla straff för grovt vapenbrott. Vi dubblar minimistraffen för den som hanterar vapen eller sprängmedel, från två års fängelse till fyra.

# Februari: Vistelseförbud. Polisen ska ges möjlighet att förbjuda gängkriminella från att vistas i ett visst område för att förhindra brottslighet.

# Mars: Visitationszoner. Polisen ska kunna införa en så kallad säkerhetszon inom ett visst område och under en viss tid för att söka efter vapen och andra farliga föremål i förebyggande syfte.

# April: Stärkt skydd för polisanställda. Poliser som arbetar i fronten mot de kriminella nätverken ska kunna signera beslut och handlingar med annat än eget namn.

# Maj: Vräkning av kriminella. Det ska bli lättare att säga upp hyresgäster som har begått brott, bland annat på grund av brottslighet som skapar otrygghet för andra boende.

# Juni: Ökade möjligheter att ta brottsvinster. Rättsväsendet ska kunna ta oförklarade kontanter och lyxartiklar som inte står i rimlig proportion till en persons legitima inkomstkällor.

# Juli: Fler preventiva tvångsmedel. Fler tvångsmedel, bland annat hemlig rumsavlyssning och husrannsakan, ska få användas för att förhindra allvarlig brottslighet som begås till exempel inom kriminella nätverk.

Om vi håller hjärtat varmt och huvudet kallt, om vi förstår att verkligheten kräver att vi måste göra på ett nytt sätt för att åstadkomma förändring, om vi arbetar tillsammans och inte ger upp hoppet – då är ett tryggare, säkrare och friare Kalmar län och Sverige möjligt.

Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd Kalmar

Lucas Lodge (M), kommunalråd Oskarshamn

Daniel Lindvall (M), oppositionsråd Nybro

Emma Åhlander Hansson (M), gruppledare Emmaboda

Åsa Ottosson (M), gruppledare Mönsterås

Anders Svensson (M), gruppledare Högsby

Anders Palmér (M), gruppledare Torsås

Gunnar Strömmer (M), justitieminister

Ta ställning och dela artikeln