Mats Green

Bostadspolitisk talesperson
Presskontakt Anna Ståhlgren Nislander
anna.stahlgren(at)moderaterna.se
073-084 93 30
Jag är bostadspolitisk talesperson för Moderaterna sedan oktober 2017 då jag utsågs att vara en del av Ulf Kristenssons nya lag för att hantera en av Sveriges största samhällsutmaningar - bostadspolitiken!

Jag blev invald i riksdagen 2014 och har där arbetat med såväl bostadspolitik- och samhällsplanering som försvarspolitik. Mellan åren 2005-2015 var jag kommunalråd och KSO i Jönköpings kommun och har en lång och bred kommunpolitisk erfarenhet vilket jag har en stor nytta av inom i synnerhet bostadspolitiken och samhällsplaneringsfrågorna.

Jag brinner för bostadspolitik och vill göra bostaden till en möjliggörare i människors liv.

Bostaden är grunden till allt. En fungerande bostadsmarknad skapar enorma möjligheter för både människor, företag och Sverige som helhet. På motsvarande sätt blir också problem i boendet, boendestrukturen och bostadspolitiken en enorm samhällsutmaning - kanske den allra största.

En insikt om bostadspolitikens grundläggande roll är avgörande om vi ska lyckas i vår strävan att skapa ett bättre Sverige.

Jag är även ledare för Moderaterna i Civilutskottet, det utskott med det bredaste ansvarsområdet, vilket innebär att jag utöver bostadspolitik och samhällsplanering även är talesperson för Moderaterna inom allt från familjepolitik till konsumentpolitik och associationsrätt.

Jag är född och uppvuxen i Huskvarna och har bott två tredjedelar av mitt liv i en stadsdel som heter Öxnehaga - ett miljonprogramsområde från 70-talet. Uppväxten där i en politiskt röd familj har präglat mig mycket - i synnerhet inom bostadspolitiken och i mitt fokus på social rörlighet. Numera bor jag i Gränna.

På fritiden ägnar jag mig bl.a åt ridning och jakt och att umgås med vänner, familj och bekanta. Jag älskar att möta nya människor och jag är en föreningsmänniska ut i fingerspetsarna!