17 februari, 2022

Visbyföreningen har hållit årsmöte

Under torsdagen den 17 februari har Moderaternas Visbyförening hållit årsmöte, på JODA Bar & Kök i Visby. Ett trettiotal medlemmar samlades för att ta ställning till inkomna förslag, samt välja en ny styrelse.

Mariette Nicander omvaldes till ordförande för föreningen, ett uppdrag hon haft sedan 2019. Bobo Writler valdes till vice ordförande. Utöver detta valdes en styrelse, med flera personer som är väl kända i föreningen. Dessa var:

  • Andreas Unger
  • Lena Simonson
  • Berit Cedergren Onsjö
  • Aydin Akyüz
  • Håkan Karlsson

Under året 2021 har föreningen inte haft lika många aktiviteter och kampanjer som man planerat för, men detta kommer ändras under 2022 när mer fokus läggs på utåtriktade aktiviteter. Till exempel kommer man återuppta de traditionsenliga fredagsluncherna på JODA samt det nya konceptet Mat&Prat. Vill du engagera dig i föreningen? Då hittar du kontaktuppgifter på knappen nedanför.

Ta ställning och dela artikeln