25 februari, 2022

Unger och Runander: Turismen ska utvecklas på ett hållbart sätt

I dagens upplaga av Gotlands Allehanda skriver två företrädare för Gotlandsmoderaterna om turismen. Du kan läsa texten här:

Besöksnäringen är en av Gotlands basnäringar och avgörande för vår lokala ekonomi. Almedalsveckan skapar tillväxt i eventbolagen, besöksmål som Kneippbyn skapar efterfrågan på hotellnätter och det rika restaurangutbudet innebär både gastronomiska upplevelser och fler jobb till unga gotlänningar. Besöksnäringen är på sätt och vis så självklar i många företags verksamhet, att det blir svårt att avgränsa vad som ska räknas som besöksnäring. Vi kan dock konstatera att med fler besökare skapas ekonomisk aktivitet och arbetstillfällen på bred front. Det är bra.

Coronapandemin har såklart påverkat hur vi svenskar reser och prioriterar våra semesterveckor. Gotland hade en svår sommar under 2020, men på många håll har 2021 inneburit en återgång till ett sunt kassaflöde för företagare inom besöksnäringen. När vi tittar mot sommaren 2022 finns det färre mörka moln på himmeln än under föregående år. När restriktionerna avskaffats kan Gotland bli Gotland på riktigt igen.

Enligt flera prognoser kommer resandet till Gotland öka under 2022. Inte minst de internationella gästerna ökar i antal. Under 2021 hade vi ungefär 148 000 besökare som kom hit via kryssningar. I år ser det snarare ut att bli 200 000 besökare, bara via kryssningarna. Därutöver finns nya Hansa Destinations och en direktlinje med flyg till tyska Lübeck.

Detta är såklart välkommet för besöksnäringen, men det finns skäl att lyfta hållbarhetsaspekten. Allt för stora grupper människor, på en för liten plats, under för kort tid innebär onekligen stora påfrestningar. Det syns tydligt på platser som Dubrovnik, Santorini och Amsterdam. Där ska vi inte hamna.

Därför satsar Moderaterna och våra kollegor i Alliansen på att minska de skav som turismen ibland kan ge upphov till. I vår budget för 2022 satsas tre miljoner på förstärkt sommarservice inom Tekniska nämndens område: sophantering, renhållning och toaletter med mera. Tre nya miljoner satsas också på att rusta upp enskilda vägar. Dessutom tillför vi två miljoner till regionstyrelseförvaltningen, för ytterligare åtgärder som ska säkra att vi kan hålla ön i gott skick för boende och besökare.

Besöksnäringen är en av Gotlands basnäringar och avgörande för vår lokala ekonomi. Men vi behöver också ta ansvar för att den utvecklas på ett hållbart sätt som kan accepteras av oss som bor här. Därför avsätter vi medel för att möjliggöra att sommaren 2022 ska bli den bästa på många år. Det är så vi tar ansvar för Gotland.

Andreas Unger (M)
Regionråd

Lina Runander (M)
Vice ordförande tekniska nämnden

Ta ställning och dela artikeln