23 mars, 2022

Ta tag i lantbrukets verkliga utmaningar

I dagens GA har Jesper Skalberg Karlsson och Ingemar Lundqvist skrivit om lantbrukets förutsättningar. Du kan läsa artikeln här:

Alla som är verksamma inom jord- och skogsbruket vet hur priserna utvecklat sig de senaste månaderna. Priserna på el, drivmedel, gödsel och utsäde har rusat. Den ryska invasionen av Ukraina – som är en stor producent av bland annat spannmål – kommer bidra till ytterligare prisökningar. Det är ett mycket allvarligt läge för lantbruket och för hela Sverige.

Regeringen har den senaste tiden presenterat stödpaket, bland annat till jordbruket, för de ökade priserna. Moderaterna står bakom det stödpaket som presenterats och har varit drivande i att merparten av pengarna ska kompensera för höga drivmedelspriser. Samtidigt vill vi mer än regeringen. Det krävs både stödpaket och ett större omtag för att stärka svensk konkurrenskraft, så att lantbruket stärks långsiktigt.

Vi ser hur andra EU-länder, som till exempel Finland, har en hög självförsörjningsgrad när det gäller livsmedel. Där produceras omkring 80 procent av maten inom landets gränser, medan det i Sverige snarare handlar om 50 procent. Finland har lyckats genom att sänka skatterna, minska kostnaderna och genomföra omfattande regelförenkling. Det är tvärtemot vad regeringen och deras stödpartier gjort i Sverige.

Regeringen höjer skatten på diesel, trots att det är den högsta i världen. Man inför anmälningsplikt för att använda grus, inför krav på fågelinventering i egen skog och bygger ett elsystem med skyhöga elpriser de dagar det inte blåser.

Vi moderater vill gå i motsatt riktning. Därför föreslår vi att en nationell regelförenklingskommission startas, som ska kapa företagens administration med 30 procent. Vi fortsätter också lägga förslag om sänkta skatter på drivmedel, och är det parti som velat sänka skatten på drivmedel mest när det verkligen gäller. Därutöver presenterar vi förslag på att reformera miljöbalken, så att Sverige inte längre ska vara det enda landet i världen där livsmedelsproduktion klassas som miljöfarlig verksamhet. Sådan byråkrati måste vi göra oss av med.

De skenande priserna inom jord- och skogsbruket riskerar vår konkurrenskraft, beredskap och livsmedelsförsörjning. Snabbt förhandlade stödpaket har sin plats, men får inte vara den enda lösningen. Konkurrenskraften måste stärkas och bli uthållig. Därför vill vi göra ett stort omtag med fokus på sänkta skatter, minskade kostnader och omfattande regelförenkling. Så får vi ordning på Sverige.

Jesper Skalberg Karlsson (M)
Riksdagskandidat

Ingemar Lundqvist (M)
Lantbrukare i Hejde

Ta ställning och dela artikeln