8 mars, 2022

Skalberg släpper reformrapport

Det krävs omfattande regelförenklingar om Sverige ska lyftas ur Europas bottenliga för tillväxt, menar fyra debattörer på Dagens Industris opinionssida. En av dem är gotländska riksdagskandidaten Jesper Skalberg Karlsson:

– Många partier ställer sig bakom regelförenklingar i teorin, men är i praktiken försvarare av ett oförändrat läge. Det vill vi ändra på, och har därför tagit fram en reformrapport med konkreta förslag på regelförenklingar som kan genomföras på lokal och nationell nivå, säger Skalberg Karlsson.

Utöver den opinionstext som finns hos Dagens Industri släpper kvartetten en tillhörande rapport på 18 sidor, med förslag på nationella och lokala regelförenklingar. Titeln är Tillsyn, tillstånd, tillit och tillväxt:

– I rapporten föreslås bland annat ett införande av tjänstemannaansvar, avskaffande av Länsstyrelsens tillsynsansvar och inrättandet av ett Avregleringsråd. Det är inte reformer som ensamt kommer lösa Sveriges tillväxtproblem, men det är en oerhört bra början, avslutar Skalberg Karlsson.

Reformarbetet har hämtat inspiration från samtal med företagare och experter från Visita, Näringslivets regelnämnd (NNR), Hushållningssällskapet, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Företagarna, med flera.

I kvartetten som skrivit rapporten finns utöver Jesper Skalberg Karlsson också Ida Drougge (riksdagsledamot Lidingö), Gustaf Göthberg (riksdagskandidat Göteborg) och Oliver Rosengren (riksdagskandidat Kronoberg). Den sistnämnda är också medförfattare till den bok Skalberg Karlsson släpper senare i vår.

Ta ställning och dela artikeln