29 maj, 2022

(M)orsdagspresent: jämställd vård

I samband med mors dag skriver Sara Wilhelmsson (M) och Jesper Skalberg Karlsson (M) i GA om hur vården kan bli mer jämställd. Du kan läsa artikeln här:

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Många framsteg har gjorts som vi kan vara stolta över, inte minst inom sjukvården. Men vi ska inte trona på fornstora dagar – mer måste göras för att säkerställa en bättre sjukvård genom hela livet.

Kvinnors sjukdomar har både inom forskning och kliniskt arbete varit eftersatt under lång tid. Det finns områden med stora kunskapsluckor om hur skillnaden mellan könen tar sig uttryck både gällande symptom, smärta samt reaktion på läkemedel. Kvinnor måste uttrycka mer smärta för att få samma behandling som män. Hjärt- och kärlsjukdomar drabbar båda könen i lika hög grad. Ändå får kvinnor inte lika bra hjärtvård som män vid hjärtinfarkt. Kvinnor kan exempelvis få felställda diagnoser på grund av att deras kranskärl ser normala ut, trots att kvinnor kan ha hjärtinfarkt utan förträngningar i kranskärlen.

Ett annat exempel på en underdiagnostiserad och underbehandlad sjukdom är endometrios. För den som drabbats innebär det inte bara stor smärta utan också perioder av sjukskrivningar och upprepade kirurgiska ingrepp med stor påverkan på vardagen. En jämställd vård kräver att kvinnors smärta tas på allvar och att det satsas på forskning kring kvinnosjukdomar. Det krävs också ett nationellt kunskapslyft om kvinnosjukdomar inom primärvården. Detta samtidigt som primärvården får en större andel av sjukvårdens budget med ett mål om minskade väntetider.

Förlossningsvården har blivit mer jämlik och arbetar mer hälsoförebyggande. Många regioner gör nu stora satsningar för att rekrytera och behålla medarbetare samt leva upp till målsättningen om en barnmorska per födande. Men Sverige ligger relativt högt gällande kvinnor som drabbas av allvarliga bristningar i samband med förlossning. Vården behöver förbättra möjligheterna att förebygga, följa upp och behandla förlossningsskador. Därför vill vi att förlossningsvården ska stärkas. Strävan ska vara att se till att födande kvinnor kan ha tillgång till samma team av barnmorskor från mödravård till eftervård.

Moderaternas främsta motståndare i sjukvårdspolitiken är de långa väntetiderna i vården, ojämställdheten i delar av vården och höga kostnader som inte ger bättre sjukvård. Inte andra partier. Vi är alternativet för dig som vill förbättra vården för kvinnor genom hela livet.

Jesper Skalberg Karlsson (M)
Riksdagskandidat

Sara Wilhelmsson (M)
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ta ställning och dela artikeln