19 augusti, 2022

Mångfald och valfrihet i äldreomsorgen

Idag skriver Inger Harlevi (M) i Gotlands Allehanda om våra lokala valfrihetsreformer för äldre. Du kan läsa artikeln här:

Återigen är Attendos äldreboende på Terra Nova föremål för kritik. Det är ytterst olyckligt och det skadar förtroendet för det boendet, för äldreomsorgen och för politiken. Det är politiken som är ytterst ansvarig för att all äldreomsorg håller god kvalitet. Den enkätundersökning som redovisades innan sommaren visade med all tydlighet att såväl privat som kommunal äldreomsorg generellt har en god kvalitet och att brukarna är nöjda. 

Från den rödgröna sidan, och främst Håkan Ericsson, har vi i flera år hört att de privata alternativen ska bort om de kommer till makten efter årets val. Moderaterna har en annan uppfattning.

Moderaterna tror på valfrihet och mångfald inom äldreomsorgen.  Vi välkomnar olika utövare inom såväl hemtjänst som särskilda boenden. Det är ingen hemlighet att det är svårt att hitta personal för såväl kommunala som privata aktörer. Tyvärr har villkoren för att bedriva hemtjänst i privat regi ändrats till det sämre på senare år. Moderaterna anser att ändringarna är negativa för små företag. Hemtjänstbolagen drevs och drivs ofta av kvinnliga företagare. Företag som lades ner, var små med få medarbetare. Det är inte rimligt att de ska erbjuda tillgång till sjuksköterska kl 7-22 och kunna besvara larm på kvällstid. För Moderaterna är företagande som livsstil en viktig aspekt, inte minst i ett kvinnligt perspektiv. Vi vill stimulera detta istället för att försvåra. Vi anser också att de geografiska områden som ett hemtjänstföretag ska täcka, ska ses över och få tillbaka rimliga dimensioner så att ett litet företag kan erbjuda sina tjänster. 

När man så behöver tillsyn och hjälp under hela dygnet och har rätt till en plats på ett särskilt boende, ska man själv få välja var man vill få sin plats. Moderaterna vill införa valfrihet i hela äldreomsorgen, inte bara för hemtjänsten. Det är inte acceptabelt att de som behöver den omsorg som ett särskilt boende utgör, ska tvingas till ett boende beläget långt från nära och kära. Man ska få välja själv eller med hjälp av närstående. Det är en omfattande process för att valfrihet ska genomföras fullt ut och det är något Moderaterna vill påbörja omedelbart efter valet. Region Gotland ska genom strukturerade kontroller säkerställa att alla särskilda boenden, kommunala som privata, håller den kvalitet som krävs. Det är inte driftsformen som har betydelse: det är efterlevnaden av kvalitetskraven som ska säkerställas på alla boenden. Det är en mycket viktig uppgift för politiken!

Inger Harlevi (M)
Äldrepolitisk talesperson

Ta ställning och dela artikeln