21 april, 2022

Gotlandsgarantin

Om Gotland ska kunna utvecklas i den takt som invånare, företag och politiker vill så krävs det att vi har effektiva och rättssäkra processer som säkrar att fler idéer kan bli verklighet. Därför har vi tagit fram Gotlandsgarantin.

Gotland har många nya, innovativa och växande företag. Men Gotland är också rikt på utmaningar. Region Gotland har under tidigare mandatperioder haft en allt för svag politisk styrning, med ständiga underskott för nämndernas verksamheter. Vården har saknat den ledning den förtjänar – och när man mäter företagsklimat i Sveriges kommuner är vi inte ens på den övre halvan.

Alla problem kan inte lösas av politiken. Men vissa problem är onekligen skapade av förd politik, och andra problem uppstår när politiken tar ett steg tillbaka och förlitar sig på att anställda tjänstemän ska lösa politiska knutar åt dem. Det kan vi moderater inte acceptera: vi vill att Region Gotlands kärnfunktioner ska vara starka, för annars blir vårt samhälle svagt. Vi är och ska vara rösten för ordning och reda i Region Gotland. Därför menar vi att det politiska ledarskapet måste tas och vinnas varje dag: Region Gotland är en politiskt styrd organisation, och då krävs det duktiga politiker som tar politiskt ansvar. Vi är besjälade av den uppgiften.

Om Gotland ska kunna utvecklas i den takt som invånare, företag och politiker vill så krävs det att vi har effektiva och rättssäkra processer som säkrar att fler idéer kan bli verklighet. Under de senaste åren har vi sett oroande tendenser på det området: allt för många utvecklingsplaner går om intet när planprocessen fördröjer och bygglovstrassel försvårar. I allt för många fall blir stora och utvecklande projekt sinkade eller stoppade på grund av löst tyckande och petitessproblem som skohornats in med Plan- och Bygglagens förarbeten som grund. Det är för dåligt.

För att komma till rätta med situationen krävs en hel verktygslåda av åtgärder. Det finns inget Alexanderhugg som kan rädda situationen eller snillrik reform som på egen hand vänder utvecklingen. Men uppgiftens storlek får inte avskräcka: vi ska vända utvecklingen och bygga Gotland starkare. För detta föreslår vi moderater fem lokala reformer, som vi vill arbeta med under nästa mandatperiod. Det är en verktygslåda av reformer som vi välkomnar om andra partier ställer sig bakom. Vi kallar det för Gotlandsgarantin.

Du kan läsa vår rapport och våra fem förslag här:

Ta ställning och dela artikeln