23 mars, 2022

Gotland behöver en reservhamn

I dagens GT skriver Andreas Unger och Inger Harlevi om Gotlands behov av en reservhamn på norra Gotland. Du kan läsa artikeln här:

Den ryska invasionen av Ukraina är en humanitär katastrof, initierad av en krigsförbrytare vid namn Vladimir Putin. Vi ser alla på nyheterna hur attackerna mot civila intensifieras, parallellt med nya rapporter om att förstärkningar på den ryska sidan förbereds i Belarus och Tjetjenien. Samtidigt är det tydligt att logistik och planering fallerat för Putin-regimens trupper. Stora konvojer står still, vilket gör att mat och bränsle saknas. Det bromsar framryckningen.

I krig och kris är logistik och varuförsörjning viktigt. Det gäller i allmänhet, men det är också särskilt sant här på Gotland. Som ö belägen mitt i Östersjön är vi beroende av att leveranser till och från fastlandet fungerar. I dagens samhälle levereras många saker ”just in time”. Det märks när båtarna från fastlandet blir kvar i hamn på grund av hårt väder – hyllorna på matbutiken glesas ut efter bara någon dag.

Därför är det viktigt att planera för hur Gotland ska försörjas vid samhällsstörningar och höjd beredskap, till exempel om Visby hamn sätts ur spel. Moderaterna har i flera år drivit frågan om att Gotland behöver en reservhamn för ökad beredskap. Det blev också – på vårt initiativ – ett tillägg i De Gotländska Ståndpunkterna som förhandlades fram under 2021. Länsstyrelsen Gotland har i sin rapport ”Reservhamn Gotland” också förtydligat sin ståndpunkt i frågan.

När läget i omvärlden förändras till det sämre finns skäl att fundera noggrant på hur vi stärker vår beredskap. Att förstärka Försvarsmakten är såklart en mycket viktig del. Att fylla på med torrvaror och vatten i sina förråd hemma en annan. Men vi som tar politiskt ansvar i Region Gotland behöver också föreslå insatser på samhällelig nivå som säkrar vår beredskap. Därför fortsätter Moderaterna att driva på för en gotländsk reservhamn.

Andreas Unger (M)
Gruppledare

Inger Harlevi (M)
Regionfullmäktiges ordförande

Ta ställning och dela artikeln