2 september, 2022

Bättre bygglovsberedning med Gotlandsgaranti

Idag skriver moderata företrädare i Miljö- och byggnadsnämnden om vårt reformpaket Gotlandsgarantin i Gotlands Allehanda, som svar på en insändare från Håkan Thornell. Du kan läsa vårt svar här:

Håkan Thornell ställer i en insändare den 20 augusti frågan vad politikerna vill göra åt Miljö- och byggnadsnämnden. Som företrädare för Moderaterna vill vi ge svar på den frågan.

Snabba, förutsägbara och rättssäkra processer är avgörande företagsklimatet i Sverige och på Gotland. Här handlar det till stor del om bygglov och den bygglovskö som varit gällande under lång tid på ön. Att komma tillrätta med bygglovskön är en prioriterad fråga för Moderaterna.

I början av mandatperioden la vi stor möda på att korta bygglovskön, vilket var framgångsrikt. Köerna trycktes tillbaka. När pandemin sedan slog till ökade antalet ansökningar – främst för tillbyggnader – på ett oförutsett och genomgripande sätt. Vi har under mandatperioden gett samhällsbyggnadsförvaltningen en större budget att jobba utifrån, efter den förra mandatperiodens rödgröna besparingar, men det har inte räckt när antal ärenden ökat lavinartat.

Därför föreslår vi inför kommande mandatperiod ett fempunktsprogram för snabbare och bättre bygglovsprocesser. Det handlar bland annat om att främja en tillåtande kultur på förvaltningen, att göra detaljplaner mer tillåtande, se över interna rutiner och att starta en bygglovsberedning. Vi kallar vårt reformprogram för Gotlandsgarantin – och vi har bjudit in samtliga partier i fullmäktige till samtal om att ställa sig bakom hela eller delar av den.

Med effektivare processer, större vilja till utveckling och politiskt ledarskap är det möjligt att genomföra en offensiv reformagenda under nästa mandatperiod. Vi moderater tar gärna ledartröjan i det arbetet. Den som vill läsa mer och längre om vårt reformprogram hittar det på vår hemsida www.moderaterna.se/gotland

Ingemar Lundqvist (M)
Miljö- och byggnadsnämnden

Niklas Carlberg (M)
Miljö- och byggnadsnämnden

Ingela Gardelin (M)
Miljö- och byggnadsnämnden

Ta ställning och dela artikeln