23 juni, 2022

Valprogram 2022

För många människor är Gotland ett utflyktsmål, men för oss är det ett hem.  Från Hoburgs fyr till Norsta Auren – vi är alla en del av en ö som står trygg i långa traditioner, men som vill och kan mer. Med rätt förutsättningar kan Gotland växa och utvecklas. Framtiden finns på Gotland!

Moderaterna har ett löfte. Det är att samhällsutvecklingen ska vara trygg, värdig och hållbar. Det är inte ett löfte om att politiken kan lösa alla problem. Men det är ett löfte om att politiken ska lösa de problem som bara politiken kan och därför måste lösa. Det är det moderata löftet.

Vi vet att ett starkt politiskt ledarskap är förutsättningen för ett samhälle som håller ihop. Det har vi också visat under den gångna mandatperioden. Vi är rösten för att hålla hårt i dina skattepengar när andra vill genomföra dyra politiska experiment. De nämnder vi moderater haft ansvar för att leda visar sunda överskott i stället för rödgröna underskott.

Men vi är inte nöjda. Mer behöver göras för att bota den växtvärk som Gotland just nu lider av. Det är välkommet att vi har en växande befolkning, men bygglovskön måste bli kortare och bostadsbristen byggas bort. Det är bra att många turister vill komma hit, men då behövs också vattenledningar och vägar som klarar trycket. Listan kan göras lång.

Dessutom är det viktigt att konstatera att vi är beroende av en stark röst i Sveriges riksdag. Idag har Gotland två riksdagsledamöter som stöttar samma regering – en regering som vill lägga ned Bromma flygplats, som utreder långsamma statliga båtar i Gotlandstrafiken och som försenar byggandet av en tredje elkabel till ön.

Vill du också byta regering och bidra till en trygg, värdig och hållbar utveckling på Gotland? Rösta på Moderaterna, för säkerhets skull.

Ta ställning och dela artikeln