Viktor Wärnick

Kulturpolitisk talesperson, Riksdagsledamot, Gävleborgs län, Kommunfullmäktigeordförande, Söderhamn
Mail: viktor.warnick@moderaterna.se
Mail: viktor.warnick@riksdagen.se
Riksdagsledamot, Gävleborg
Kulturpolitisk talesperson
Fullmäktigeledamot, Söderhamn

Presentation

Jag bor i Söderhamn tillsammans med min fru och våra två barn. Är utbildad jurist och sedan valet 2018 ledamot av Sveriges riksdag. Jag är också ledamot av Söderhamns kommunfullmäktige och är sedan 2018 kommunfullmäktiges ordförande. 

Sedan februari 2021 är jag Moderaternas kulturpolitiska talesperson. Jag är övertygad om att kulturpolitiken kommer att bli allt viktigare framöver och det finns många områden att lägga särskild vikt vid. Exempelvis är läsning och bildning helt avgörande för barn och ungas möjligheter att lyckas i livet och för att kunna genomgå klassresor. Jag vill att moderat kulturpolitik ska understödja ett samhälle där det spelar mindre roll varifrån du kommer och mer vart du är på väg, så att alla kan nå sin fulla potential. Jag tror också att de mediepolitiska frågorna kommer att stå högt på agendan framöver, alltifrån dagstidningarnas överlevnad till public serviceuppdrag och ställning. Politiken ska dock också inse sina begränsningar och inte styra eller ens lägga sig i allt - en princip om armlängds avstånd måste alltså även gälla det offentligas klåfingrighet.
 

Viktiga frågor

Stockholm måste påminnas om att län som vårt behövs för att hela Sverige ska fungera. Gävleborg förtjänar bättre utdelning.

  • Det ska löna sig att arbeta och att ha arbetat genom sänkt skatt på vanliga inkomster och lika skatt för arbetsinkomst och pension. 
  • Infrastruktursatsningar måste komma gävleborgarna till del –  fyrfältsväg längs hela E4:an genom länet är en självklarhet. 
  • Sverige behöver en stramare asyl- och migrationspolitik. Amnestier ska inte tillåtas och den som fått ett lagakraftvunnet nej ska lämna landet. 

Snabbfakta

Yrke/titel: Jurist
Bostadsort: Söderhamn

Aktuella uppdrag

Riksdagen

  • Riksdagsledamot
  • Kulturpolitisk talesperson

Söderhamns kommun

  • Kommunfullmäktige, Ordförande