Livspusslet

Välfärden ska vara väl utbyggd och nå även de på landsbygden i Gävleborg. Vård, skola och omsorg håller hög kvalité och är tillgänglig även utanför centralorterna. Hela Gävleborg ska leva.

Idag är det svårt att ta del av välfärden på landsbygden, detta kräver ofta att man tar sig till en centralort vilket ökar resandet och kostnaden för de som bor utanför städerna. Detta skapar problem för dem som behöver besöka sjukvården (speciellt dem som besöker den regelbundet), och de som behöver färdas för att ta sig till jobb eller utbildning och elever vars fritid äts upp av resande till och från skolan. Att bedriva välfärdsverksamhet på landsbygden kan för privata aktörer vara olönsamt vilket minskar incitamenten att göra det och satsningar uteblir därmed.

För att skapa lönsamma förutsättningar även på landsbygden ska exempelvis kommunen arbeta för att erbjuda ett bra och centralt läge för dem som driver privat verksamhet. Det finns stora miljövinster och en stor samhällsnytta i att verksamheten kommer ut på landsbygden istället för att människor färdas till den, detta är de mobila team inom sjukvården ett bra exempel på.

Digitaliseringen ska fortsätta- Under coronapandemin har vi lärt oss att mycket som tidigare krävt resande och fysiska möten nu kan hanteras lika bra digitalt. Samarbetet mellan kommunerna och regionen ska effektiviseras, glesbygden gränsar ofta mot andra kommuner eller regioner och här finns stor samhälls- och miljönytta på att nyttja den samhällsservice som är närmast. Vidare ska fler servicepunkter och/ eller satelitkontor upprättas så att fler slipper resa. Detta ökar trivseln och öppnar nya möjligheter att ha lokala kollegor på olika företag. 

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

  • Att uppmuntra och skapa goda förutsättningar för privata aktörer att etablera sig i glesbygd.
  • Att se fördelarna i mobila team.
  • Att fortsätta digitaliseringen.
  • Att effektivisera arbetet mellan regionen och kommunerna.
  • Att upprätta servicepunkter/ satellitkontor.
  • att öka inhemsk livsmedelsproduktion, att begränsa foderfisket
  • att gynna fiske för konsumtion
  • att förbättra förutsättningarna för att bedriva jordbruk.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Idrott