Nyhetsartikel
23 apr 2018

Betald och reformerad polisutbildning

Gängvåldet har nått rekordnivåer samtidigt som situationen inom Polismyndigheten är ansträngd. Att vända utvecklingen och säkerställa lag och ordning - i hela Sverige - är en av Moderaternas viktigaste prioriteringar. Idag presenterar Ulf Kristersson och Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, ett omfattande reformpaket med en betald och reformerad polisutbildning, satsningar för fler polisanställda och höjda polislöner.

Allt fler enskilda utsätts för brott – till exempel sexualbrott, våldsbrott och personrån. Gängvåldet har nått rekordnivåer och utländska stöldligor turnerar runt i Sverige. Samtidigt upplevs polisen som frånvarande, inte minst i glest befolkade delar av landet. Därför måste antalet poliser öka och Polismyndigheten behöver mer resurser under nästa mandatperiod. 

Ändå fortsätter regeringen att underfinansiera polisen. Trots sina löften satsar Stefan Löfven inte tillräckligt för att nå målet om 10 000 fler polisanställda senast år 2024. Enligt Polismyndighetens egna beräkningar kommer det år 2021 att fattas hela 2,5 miljarder kronor med regeringens politik.

- Till skillnad från regeringen är vi beredda att tillföra de resurser som faktiskt krävs för att Polisen ska kunna anställa fler och höja polislönerna, säger Ulf Kristersson. 

- Ett mycket stort antal poliser kommer att behöva utbildas under kommande år. Men hundratals platser på polisutbildningen står fortfarande tomma. Därför satsar vi också på en betald polisutbildning för att locka fler till yrket, säger Tomas Tobé.

- De här satsningarna innebär att fler poliser snabbare kommer att kunna komma ut i yttre tjänst på gator och torg i hela landet, avslutar Tobé.    

Moderaterna presenterar samlade satsningar på 5,6 miljarder kronor för fler polisanställda och en förbättrad polisutbildning:

En betald och reformerad polisutbildning 

• Betald polisutbildning. Moderaterna vill att den som blir polis ska få sina studielån från utbildningstiden avskrivna. Under de första fem åren som polis skrivs en femtedel av lånet av varje år. Därigenom blir det mer lönsamt att utbilda sig till och arbeta som polis. För detta höjer Moderaterna anslagen med 200 miljoner kronor under nästa mandatperiod. 

Tydligare inriktningar. Polisyrket är mycket varierande. Polisutbildningen behöver därför anpassas med särskilda inriktningar mot utredningsverksamhet och ingripandeverksamhet. Det kan exempelvis åstadkommas genom en grundutbildning med möjlighet att sedan välja väg. 

Fler vägar till polisyrket. Polisen behöver anställda med erfarenhet från andra områden, t.ex. IT-specialister, psykologer, beteendevetare och ekonomer. Därför behövs tydligare möjligheter att få en anpassad polisutbildning för de personer som har börjat arbeta hos Polisen och som har särskild kompetens. 

Utbildning på fler orter. Polisutbildningen sker i dag vid Södertörn, Växjö och Umeå. Nya utbildningar är planerade i Malmö och Västra Sverige. Moderaterna vill se över om utbildningen kan ske på ytterligare orter. 

Fler och mer välbetalda poliser 

• Resurser för 10 000 fler polisanställda. Det behövs fler poliser för att öka tryggheten. Polisen ska finnas när människor behöver den. Moderaterna höjer anslagen med 4,3 miljarder kronor under nästa mandatperiod för att stärka Polismyndigheten med 10 000 fler polisanställda till år 2024. 

Högre polislöner. För att behålla erfarna poliser och locka fler nya poliser till yrket behöver polislönerna höjas. Moderaterna höjer anslagen med 1,1 miljarder kronor under nästa mandatperiod för att möjliggöra en höjning av polisernas löner med i snitt 3 000 kronor per månad. 

Moderaternas omfattande polissatsning presenteras idag även på plats i Göteborg av Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, och Jonas Ransgård, Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, samt i Malmö av Gunnar Strömmer, partisekreterare, och Torbjörn Tegnhammar, oppositionsråd. 

Presentationen bifogas

Läs mer här.

Se pressträffen här