Nyhetsartikel
5 jul 2018

Alliansen: Ökad trygghet - för alla

I dag lägger Alliansen fram en gemensam reformagenda för ökad trygghet. Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor presenterade förslagen som bland annat innehåller satsningar på fler poliser, krafttag mot gängkriminaliteten, insatser mot hedersrelaterad brottslighet samt för att bekämpa vardagsbrottsligheten och stoppa sexualbrotten

Sverige är i grunden ett tryggt och säkert land där det finns mycket som fungerar bra. De senaste åren har vi samtidigt sett en oroväckande utveckling i Sverige där utsattheten för vissa brott ökar samtidigt som andelen brott som klaras upp ligger på låga nivåer. Otryggheten ökar och är särskilt påtaglig bland kvinnor och i utanförskapsområdena. 

Lag och ordning är en kärnuppgift som staten inte får svika. Alliansens riktning är tydlig. Vi ska vända utvecklingen. Med hjälp av nya förslag och nya angreppssätt är det möjligt. 

Det handlar om att återskapa tryggheten genom fler poliser i hela landet. Brott ska förebyggas och Polisens utredningsförmåga ska förbättras. Hela rättsväsendet måste präglas av ett brottsofferperspektiv. Den som har blivit utsatt för ett brott ska få stöd och tas på allvar. Den som har begått brott ska straffas på ett sätt som är proportionerligt till den skada och kränkning som brottet faktiskt har inneburit samtidigt som rättssäkerheten upprätthålls. Från samhällets sida krävs också fler åtgärder för att få fler livsstilskriminella att lämna brottsligheten bakom sig. 

Arbetet med att upprätthålla lag och ordning i hela landet och säkra trygghet måste prioriteras. Alliansen är beredd att göra de ändringar och avsätta de resurser som krävs för att bryta utvecklingen. 

Läs mer om de förslag som Alliansen gemensamt lägger fram för en ny rättspolitik.