Nyhetsartikel
10 apr 2018

Alliansen: Konkreta förslag för en utbildning som leder till jobb

Utbildningen i Sverige ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig för alla – för elevernas skull, men också för jobben, välfärden och sammanhållningen i samhället. Därför presenterar Alliansens partiledare Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor ett antal gemensamma reformer för att stärka kopplingen mellan utbildning och arbete.

Människors förmåga och möjlighet att göra något av sin egen kraft och sitt eget liv är kanske det viktigaste måttet på ett samhälles rättfärdighet. Få saker spelar större roll för det än skolan. Kunskap och utbildning är rörelsen uppåt för alla. Därför att förmågan att lära och tillgodogöra sig kunskaper finns hos alla, oavsett bakgrund. 

Varje människa har olika förutsättningar att nå sina drömmar och mål. Därför är politikens uppgift att skapa olika vägar och möjligheter att nå de målen. Skolan ska vara ett verktyg för elever att nå sina mål och får aldrig bli en återvändsgränd. Tyvärr finns det tecken på att skolan brister i detta uppdrag. 

Nästan var femte elev som lämnar årskurs nio i dag gör det utan fullständiga betyg. Det är ungdomar som är födda i Sverige och har gått i svensk skola hela sitt liv, men det är även nyanlända som bara gått ett par eller inga år alls i svensk grundskola. Totalt handlar det om nästan 19 000 elever varje år. Och andelen har ökat de senaste tre åren. 

Elever som inte har gymnasiebehörighet hamnar på gymnasiets introduktionsprogram. Nyanlända ungdomar får oftast gå språkintroduktion som är det snabbast växande gymnasieprogrammet. Introduktionsprogrammen har stora problem med att lyckas ge eleverna gymnasiebehörighet. En utvärdering från Skolverket (2016) visar att endast 30 procent av eleverna har gått vidare till ett nationellt gymnasieprogram tre år efter att de började på språkintroduktion. Nästan hälften hade slutat gå på gymnasiet helt och hållet. 

Svensk gymnasieutbildning ska inte vara en återvändsgränd. Den ska leda till arbete eller vidare utbildning. Därför föreslår Alliansen ett antal reformer för att stärka kopplingen mellan utbildning och arbete: 

  1. Inrätta 2-årig yrkesskola. 
  2. Stärk gymnasiets introduktionsprogram. 
  3. Alla gymnasieprogram ska kunna erbjuda högskolebehörighet. 
  4. Öka antalet yrkescollege. 
  5. Fler lärlingsutbildningar. 
  6. Utveckla studie- och yrkesvägledningen.

Läs mer här.

PM med förslagen.