Nyhetsartikel
20 aug 2018

Alliansen: Fler jobb, stärkt integration och goda villkor för Sveriges företag

Idag presenterade Alliansens partiledare, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor, samlade förslag för fler jobb, stärkt integration och bättre företagsklimat. Det handlar ytterst om att rusta Sverige inför den dag konjunkturen vänder nedåt. Alliansen vill se till att fler blir del av samhällsgemenskapen, kan bidra och försörja sig själva.

Trots en god konjunktur, hög efterfrågan på arbetskraft och ökande sysselsättning har tudelningen på arbetsmarknaden ökat. Det är oroväckande. Utrikes födda och de som saknar gymnasiekompetens drabbas mer än andra. Att integrationen förbättras är avgörande för att Sverige ska kunna pressa tillbaka utanförskapet som nu – trots högkonjunkturen – förstärks och fördjupas.

Det kräver en politik som både sänker trösklar in på arbetsmarknaden, men som också ställer höga krav på egna ansträngningar. Det behövs bland annat ökade insatser för att fler snabbt ska lära sig svenska. Sverige behöver också reformer som förbättrar matchningen på arbetsmarknaden och ökar företagens tillgång på rätt kompetens.

Innovation, forskning och utveckling är avgörande för den långsiktiga tillväxten. Med växande företag och ökad produktivitet möjliggörs satsningar på en trygg gemensam välfärd. Valfrihet i välfärden ska värnas och företagande kan bidra till mångfald och förbättringar av kvaliteten. 

Alliansens förslag:

Fler nya jobb och bättre matchning och kompetensförsörjning

 • Inför inträdesjobb – en slags lärlingsanställning för unga utan gymnasieexamen och nyanlända – för att fler ska kunna komma in på arbetsmarknaden. 
 • Tredubbla taket för RUT-avdraget till 75 000 kronor, samt bredda avdraget till att omfatta fler tjänster. 
 • Lägg ner Arbetsförmedlingen och ersätt den med en ny, mindre statlig myndighet. Matchningsfunktionen ska öppnas upp för fristående, etablerade aktörer. 
 • Underlätta omstart senare i arbetslivet genom att stärka möjligheterna till vidareutbildning och omställning.

Förbättrad integration

 • Gör det möjligt att arbeta under asyltiden, samt se till att samhällsintroduktion och undervisning i svenska blir obligatoriskt från dag ett i Sverige. 
 • Förbättra svenskundervisningen. 
 • Skärp aktivitetskraven under etableringen. 
 • Verka för högre kvalitet på utbildningsanordnare i vuxenutbildningen under offentlig tillsyn. 
 • Inför obligatorisk språkförskola för nyanländas barn. 
 • Korta handläggningstiderna och stärka resurserna till validering och komplettering av akademiska utbildningar.

Fler växande företag

 • Utred en kraftig förenkling av beskattningen samt regelverket för mikroföretagande och sänka aktiekapitalet till 25 000 kronor. 
 • Stärk regelförenklingsarbetet, bland annat genom att EU-lagstiftning som grundregel enbart ska införas på miniminivå. 
 • Underlätta generationsväxling genom att ta bort den extra beskattningen, jämfört med om företaget säljs till någon utomstående. 
 • Förbättra reglerna för personaloptioner. 
 • Underlätta för kompetensinvandring, och sätt stopp för kompetensutvisningar.


Se pressträffen här
Presentation från pressträffen bifogas.
Läs mer här.