Kommunalråd Karlstad, Ledamot förbundsstyrelsen
Ledamot förbundsstyrelsen, Kommunpolitiker Forshaga
Ledamot förbundsstyrelsen, Kommunpolitiker Hammarö
Ledamot förbundsstyrelsen, Kommunpolitiker Kil
Regionstyrelsens ordförande, 1:a vice förbundsordförande
Ledamot förbundsstyrelsen, Kommunpolitiker Eda
Ledamot förbundsstyrelsen, Kommunpolitiker Kristinehamn
Ledamot förbundsstyrelsen, Kommunpolitiker Arvika, Moderata Seniorer Värmland, Ledamot i regionfullmäktige
Ledamot förbundsstyrelsen, Kommunpolitiker Sunne
Ledamot förbundsstyrelsen, Oppositionsråd i Arvika
Kommunstyrelsens ordförande Kristinehamn, Ledamot förbundsstyrelsen, Länsordförande MQ Värmland, Ledamot i regionfullmäktige
Riksdagsledamot, Adjungerad förbundsstyrelsen