Du besöker nu Moderaterna i Värmland.

Henrik Frykberger

Ledamot Förbundsstyrelsen, Kommunpolitiker Sunne

Jag är 44 år, gift och tre döttrar. Driver lantbruk och entreprenadverksamhet med hjälp av mina anställda. Bor på familjegården strax utanför Sunne.

Det som driver mig lokalt är att få en ökad respekt för skattemedel och att kommunen håller sig till sina kärnuppgifter och inte lägger så mycket tid och resurser på verksamhet utanför det. Betraktar mig som en klassisk moderat med tydlig liberalkonservativa värderingar.