Utbildning

Utbildning är vägen in i det svenska samhället. Det ska inte spela någon roll varifrån du kommer eller vem du är – alla har rätt till en bra utbildning. Därför ska svensk skola fylla sitt kompensatoriska uppdrag att ge alla möjligheten att nå så långt de själva vill. Det ställer krav att alla skolor är bra skolor, att lärare har höga förväntningar på alla sina elever, och att eleverna tar sitt ansvar. Kunskap kräver ansträngning.

Svensk skola har ett tydligt huvuduppdrag och det är att garantera att varje elev får den kunskap som han eller hon behöver. Då krävs skickliga lärare, mer undervisningstid, tydligare kunskapsuppföljning och en lugn arbetsmiljö.

  • Fler karriärtjänster.
  • En timme mer undervisningstid per dag.
  • Betyg från årskurs 3.

Gymnasieskolan ska förbereda för vidare studier eller arbete. De som börjar gymnasiet ska ha tillräckliga kunskaper från grundskolan för att klara sina gymnasiestudier.

  • Varje elev ska vara garanterad minst den undervisningstid som gäller i läroplanen.
  • Gymnasiets lärlingsutbildningar ska hålla hög kvalitet.
  • Samtliga gymnasieprogram ska kunna erbjuda högskolebehörighet

Högre utbildning och forskning ska hålla hög kvalitet. Det är avgörande för att Sverige ska vara internationellt konkurrenskraftig. Sveriges högskolor ska garantera en god kompetensförsörjning, forskning som håller världsklass och nya innovationer som lägger grunden för fler svenska jobb.

  • Högre genomströmning.
  • Fler utbildningar som håller hög kvalitet och leder till arbete.
  • Forskning och utveckling i världsklass.

 

Erik Bengtzboe
Utbildningspolitisk talesperson
Jag är övertygad om att fler jobb i växande företag är nyckeln för allt vårt gemensamma, och brinner för att göra det enklare för människor att komma till sin rätt i ett Sverige präglat av frihet, öppenhet och tolerans.
Mer om Erik