Skatt

Vi fortsätter att sänka skattetrycket

Den Moderatledda regeringen arbetar för att sänka skattetrycket och göra det mer lönsamt för hushållen att både arbeta och spara. Skatten har sänkts för dem som jobbar eller har jobbat, särskilt för dem med låga inkomster. Alla betalar mindre i skatt under 2024 än när den moderatledda regeringen tillträdde. Det leder till att fler kommer i arbete och gör det mer rättvist när flit och ansträngning lönar sig.

Inom ramen för Tidöavtalet har regeringspartierna kommit överens om att göra 300 000 kronor skattefritt på ISK (investeringssparkonto), vilket innebär sänkt skatt för över 3,5 miljoner sparare. Det gör det enklare att spara ihop till sin första bostad, bil eller att skapa en buffert. Genom att premiera arbete och sparande, framför prestigeprojekt, bygger vi Sverige starkt.

Sverige hade i OECD:s senaste jämförelse (2021) det sjätte högsta skattetrycket i världen. Under förra mandatperioden höjde Socialdemokraterna 46 skatter, alltifrån platspåseskatt, flygskatt och elektronikskatt till höjd skatt på fordon, drivmedel och energi. Dessa skattehöjningar, tillsammans med en misslyckade energipolitik, resulterade i att en genomsnittlig tvåbarnsfamilj vid regeringsskiftet 2022 hade fått ökade kostnader med 28 300 kronor per år. Detta i en tid när svenska hushåll samtidigt pressades hårt av inflation och höjda räntor.

Moderaterna vill fortsätta förstärka jobbskatteavdraget och grundavdraget för alla som jobbar eller har jobbat. Det gjorde vi när Socialdemokraterna styrde år 2022, och vi kommer under 2024 att fortsätta det arbetet. För en genomsnittlig familj innebär årets förstärkning av jobbskatteavdraget 14 000 kronor mer i plånboken än förra året. Förstärkningen av jobbskatteavdraget gör att det lönar sig mer att gå från bidrag till arbete också på sikt. Tillsammans med våra reformer för att minska bidragsberoendet är sänkta skatter på låg- och medelinkomster en viktig åtgärd för att knäcka arbetslösheten.

Vi har sänkt skatten på drivmedel vilket, tillsammans med kraftigt minskad reduktionsplikt, har minskat dieselpriset med över 5 kronor. En annan symbolskatt vi avskaffat är plastpåseskatten. Men det är bara en i raden av onödiga skatter i Sverige som är skadliga för samhället. Det finns mer att göra.

Moderaternas vill och arbetar för att:

  • Jobbskatteavdraget ska fortsätta förstärkas, vilket innebär sänkt skatt för alla som arbetar
  • Grundavdraget ska fortsätta förstärkas, vilket innebär sänkt skatt för alla som har arbetat
  • Skattebefria sparande upp till 300 000 kronor på ISK.
  • Avskaffa skadliga symbolskatter Läs mer om vår politik och vad regeringen gör just nu på området genom att klicka här

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Skatt