Välkommen till Moderata Seniorer!

Sedan nära 40 år företräder Moderata seniorer moderaternas mest erfarna medlemmar. Personer över 65 år utgör en stor del av Sveriges befolkning, vid valet 2018 är en tredjedel av väljarna seniorer. Vi sitter på mycket kunskap och erfarenhet och har i valet möjlighet att påverka förutsättningarna för vår vardag. Vi är en betydelsefull grupp som aktivt vill bidra med vår erfarenhet och kunskap till den fortsatta samhällsutvecklingen.

Vi arbetar främst med politikutveckling, har egna månadsmöten, träffas och trivs, och deltar givetvis också i lokalorganisationernas olika aktiviteter.

Information

Margareta Pålsson, ordförande i Moderata Seniorer rapporterar följande:

  • Sommarpolitik.
  • Sveriges pensionärer är fattiga!
  • Finns det 90 miljarder?

Klicka nedan och läs.