Nyhetsartikel
19 apr 2018

Rekrytera 5000 lärare från utlandet till 2024

Ulf Kristersson presenterade idag en ny satsning som Moderaterna vill genomföra för att komma tillrätta med lärarbristen. Moderaterna vill inrätta ett nytt rekryteringsprogram för att locka skickliga lärare till Sverige från utlandet.

Sverige är ett land som kan och ska konkurrera med kunskap. Det börjar redan i klassrummet – med engagerade och skickliga lärare. Men lärarbristen är stor. Enligt Skolverkets senaste prognos kommer det saknas 80 000 lärare år 2031. Bristen är störst vad gäller språklärare och lärare i matematik/NO.

Det finns ingen enskild reform som kan lösa lärarbristen. Fler platser på lärarutbildningen räcker inte, eftersom nästan varannan student hoppar av. Staten behöver ta ännu större ansvar för att säkra kompetensförsörjningen till våra skolor. Därför vill Moderaterna också satsa på att rekrytera lärare utanför Sveriges gränser.

– Vårt förslag syftar till att hjälpa kommunerna att locka duktiga lärare, även från andra länder. Det kan handla om att eleverna på högstadiet och gymnasiet till exempel kan få en tysklärare från Tyskland, en engelsklärare från Kanada, en matematiklärare från Korea och en fysiklärare från Finland, säger Ulf Kristersson.

Tidigare har Moderaterna lagt flera förslag för att höja läraryrkets status och rekrytera fler lärare. Det handlar om goda karriärmöjligheter där erfarenhet och kompetens syns i lönekuvertet, en bättre lärarutbildning och mer tid för lärare att ägna åt undervisning i stället för onödiga kringuppgifter. Nu krävs ytterligare insatser, såväl kort- som långsiktiga, för att lösa lärarbristen.

Moderaterna avsätter 100 miljoner kronor för ett statligt rekryteringsprogram som ska locka 5 000 lärare från utlandet:

  1. Gör det lättare för utländska lärare att få legitimation och jobba i Sverige. 
  2. Rekryteringsinsatser i länder med goda PISA-resultat. 
  3. Flyttbidrag till lärare som vill etablera sig i Sverige. 
  4. Etablera samarbeten med intressanta lärarhögskolor i utlandet. 
  5. Ge ett särskilt uppdrag till Svenska Institutet att arbeta för lärarrekrytering.

Läs mer här.
PM om förslaget.