Elpriser

Elpriserna i Sverige slår rekord varje månad. Moderaterna vill bygga ny kärnkraft och genomföra akuta åtgärder för att minska elpriserna.

Elpriserna i Sverige slår rekord varje månad och varierar kraftigt mellan norra och södra Sverige. Elräkningen har blivit ett ångestmoment för många svenskar. Denna elkris är en konsekvens av politiska beslut. Den förtida avvecklingen av kärnkraften gör att Sverige blir exponerat mot de höga energipriserna i Europa. För att säkra den långsiktiga energiförsörjningen vill Moderaterna bygga mer kärnkraft, men för att mildra den pågående elkrisen krävs akuta åtgärder här och nu.

För några år sedan hade Sverige ett energisystem i världsklass med stabil och billig el i hela landet. Socialdemokraternas energipolitiska haveri har slagit det här systemet i spillror. Och svenska folket drabbas nu av Socialdemokraternas misslyckade energipolitik genom ständiga prischocker i elräkningen.

Elpriserna slår rekord

Elpriset är högt, oförutsebart och varierar kraftigt mellan norra och södra Sverige. I snitt har priserna varit nästan fem gånger högre i södra Sverige under 2022 jämfört med 2020. För svenska hushåll som redan pressas av stigande priser, höjda räntor, sjunkande bostadspriser och historiskt höga bränslepriser blir elpriserna ett hårt slag mot den ekonomiska tryggheten.

Risk för tredubblade elpriser i vinter

Elpriserna kan komma att tredubblas i vinter. jämför med förra vintern enligt prognoser.

På grund av brist på el i södra Sverige bedömer Svenska Kraftnät att det finns en verklig risk för strömavbrott för vissa kunder i vinter. Det är oerhört.

Moderaterna kommer genomföra akuta åtgärder för att få ned elpriset

  • Vi kommer införa ett högkostnadsskydd för el som ska vara på plats 1 november. Det innebär att 90 miljarder ska betalas tillbaka till hushåll och företag. Kompensationen ska betalas ut retroaktivt från och med augusti.

  • Vi kommer omedelbart att ge Svenska kraftnät i uppdrag att aktivera alla tillgängliga planerbara kraftanläggningar för elproduktion i Sverige för att minska risken för strömavbrott och sänka elpriserna i framförallt södra Sverige. Den sammanlagda outnyttjade kapaciteten i Sveriges kraftvärmeverk bör kunna motsvara effekten i Ringhals 1 och 2.

  • Vi kommer att avskaffa de skatter på kraftvärmen som Socialdemokraterna har infört, i statsbudgeten 2023 för att skapa bättre förutsättningar för ökad planerbar elproduktion.

  • Vi kommer införa ett stöd för energieffektivisering för privatpersoner. Det görs genom att inkludera energieffektivisering i det gröna avdraget och göra avdraget mer generöst.

  • Vi kommer att införa ett krav på minskad elförbrukning i icke-samhällskritisk offentlig verksamhet.

Ta ställning och dela artikeln