Digitalisering

Sverige ska vara världsledande inom digitalisering och artificiell intelligens. Moderaterna vill därför satsa på bredbandsutbyggnad, ett institut för AI och digital post.

Sverige ska vara världsledande på att använda digitaliseringens möjligheter. Vi ska också främja användningen av artificiell intelligens. En välfungerande internetuppkoppling är en nödvändig grund för att kunna bo, arbeta och vara delaktighet i samhället i hela landet.  

Sverige måste ta till vara digitaliseringens möjligheter. Den socialdemokratiska regeringen har dock misslyckats med detta. Till exempel har OECD slagit fast att Sverige är sämst bland medlemsländerna när det gäller att digitalisera den offentliga sektorn. Genom att inte ta tillvara på digitaliseringens möjligheter går Sverige miste om möjligheterna att effektivisera våra myndigheter och ge bättre service till våra medborgare. 

Moderaterna vill stärka det nationella ledarskapet genom att införa ett nytt digitaliseringsmål som ska leda arbetet framåt.

Moderaterna vill att hela landet ska få tillgång till ett snabbt internet

Tillgång till en god internetuppkoppling är en nödvändig för att kunna bo, arbeta och vara delaktig i samhället i hela landet. Och under coronapandemin har behovet av att kunna mötas och utföra ärenden och ta del av samhällsservice digitalt ökat markant. Moderaterna vill underlätta bredbandsutbyggnaden så att hela landet får tillgång till ett välfungerande internet.   

Moderaternas förslag:

  • Regeringen bör prioritera arbetet med bredbandsutbyggnad i hela landet.

Moderaterna vill inrätta ett institut för artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) har potential att förändra världen lika mycket som internet, baserat på den teknik som finns tillgänglig. I ljuset av denna insikt kan man till och med säga att Sveriges framtida ekonomiska tillväxt i stor utsträckning bygger på hur väl vi lyckas fånga upp de möjligheter som AI erbjuder.

Därför tycker vi att Sverige gå i bräschen för att utveckla och testa nya innovationer. Moderaterna vill skapa goda förutsättningar för utveckling inom AI, genom så kallade ”regulatoriska växthus”, det vill säga en testmiljö för nya innovationer begränsade i tid och rum, för att snabbt utveckla ny teknik och nya regelverk.

AI kan även göra stor skillnad för kvaliteten i offentlig verksamhet. Myndigheten för digital förvaltning bedömer att Sverige kan spara 140 miljarder per år genom att införa AI-teknik i all offentlig verksamhet.

Uppgifter som i dag tar mycket tid i anspråk – som dokumentation – kan skötas av en maskin så att personalen i välfärden kan fokusera på sina huvuduppgifter. För att det ska bli verklighet måste data kunna samlas in och användas på ett systematiskt vis. Moderaterna vill möjliggöra detta. 

Moderaternas förslag:

  • Inrätta ”regulatoriska växthus” där nya innovationer inom AI kan testas.
  • Inrätta ett nationellt institut för AI som konkret ska arbeta med att ställa om samhället till mer AI.

Moderaterna vill att alla myndigheter ska erbjuda digital post

I Sverige har cirka 50 procent av befolkningen en digital brevlåda. I Danmark har 80 procent en digital brevlåda. Genom dessa digitala brevlådor kan myndigheter snabbt och smidigt skicka ut brev helt digitalt. Skatteverket erbjuder möjligheten att få skatteåterbäring redan i april för de som har en digital brevlåda. Det är ett mycket bra incitament för att fler ska välja att ta emot sin myndighetspost digitalt.

Moderaternas förslag:

  • Alla myndigheter ska erbjuda digital post, till de som önskar det.

Ta ställning och dela artikeln