Så vill vi stärka brottsoffersperspektivet

Rättssamhället måste alltid stå på brottsoffrets sida. Moderaterna vill höja skadestånden och skärpa straffen för att varje brottsoffer ska kunna få upprättelse.

Brottsofferperspektivet behöver stärkas i svenskt rättsväsende. Den som har utsatts för brott ska alltid kunna räkna med stöd från samhället. Rättssamhället måste alltid stå på brottsoffrets sida. Moderaterna föreslår därför flera åtgärder för att stärka brottsoffrets ställning i rättsprocessen. 

Moderaterna vill:

  • Dubbla skadestånden för brottsoffer
  • Underlätta utbetalningen av ersättning till brottsoffer för att minska lidandet
  • Stärka skyddet för vittnen och brottsoffer

Samhället ska alltid stå på brottsoffrets sida.

Ett brott drabbar många: dels den som är direkt utsatt för brottet, dels familjen och vänner till offret. Men i praktiken är det gärningsmannen som står i fokus för samhällets olika insatser. Detta måste förändras. Samhället ska alltid stå på brottsoffrets sida. Med anledning av detta föreslår moderaterna flera åtgärder för att stärka brottsoffrets ställning i rättsprocessen.

Moderaterna vill höja skadestånden till brottsoffer

I Sverige har brottsoffer i de flesta fall rätt att få skadestånd av gärningsmannen – det vill säga ersättning för den kränkning som brottet inneburit men också ersättning för fysiska och psykiska problem som brottsoffret lidit på grund av brottet.

Idag bestäms kränkningsersättningen bestäms utifrån hur kränkande ett visst brott i allmänhet anses vara.

Det är Brottsoffermyndigheten som bedömer hur mycket kränkningsersättning som brottsoffret ska få i ett visst fall. Sedan följer domstolarna i de allra flesta fall Brottsoffermyndighetens bedömning. För att förstå hur det ser ut, låt oss ge två exempel på hur mycket kränkningsersättning som döms ut idag: 

– En person som har blivit våldtagen har rätt till en kränkningsersättning på 100 000 kronor.

– En person som blivit utsatt för ett mordförsök har i normalfallet rätt till ersättning med 125 000 kronor. 

Det är orimligt att kränkningsersättningarna är så låga och att ersättningen legat på samma nivå i 30 år. För att stärka brottsofferperspektivet vill Moderaterna fördubbla kränkningsersättningen. Dessutom vill vi att det ska bli möjligt att utmäta skadestånd till offret från eventuella skadestånd som gärningsmannen har fått.

Idag kan en person som blivit dömd för ett grovt brott få stora skadestånd för att han eller hon suttit häktad eller frihetsberövad under en tid som är något längre än det utdömda fängelsestraffet, vilket i sin tur kan få orimliga konsekvenser. Därför vill vi utöka möjligheten att vägra eller minska ersättningen för personer som blivit dömda för grova brott.

Moderaternas förslag:

  • Fördubbla kränkningsersättningen för brottsoffer. Det är gärningsmannen som betalar ersättningen.
  • Gör det möjligt att utmäta skadestånd från gärningsmän.
  • Utöka möjligheterna att vägra eller sätta ned skadeståndet till personer som blivit dömda för grova brott.

Moderaterna vill inte att brottsoffer ska behöva kontakta sin förövare för att få ut sitt skadestånd

När en person blir dömd för ett brott framgår det av domen om gärningsmannen ska betala skadestånd till sitt brottsoffer. I dag är det dock ofta upp till brottsoffret själv att kräva in skadeståndet av sin förövare. Som en konsekvens av detta kan brottsoffret kan behöva ta kontakt med den som har utsatt honom eller henne för brottet för att få ut sin ersättning. Om brottsoffret inte vill ta kontakt med gärningsmannen behöver han eller hon ansöka om hjälp från Kronofogden. Och det är ofta en lång och utdragen process.

Moderaterna menar att det inte är rimligt att brottsoffret själv ska behöva kontakta den skadeståndsskyldige för att få sina pengar. Det är bättre att brottsoffret direkt får pengarna utbetalda av Brottsoffermyndigheten som i sin tur får kräva ut pengarna av den som har blivit dömd att betala skadestånd. Det skulle både underlätta utbetalningen av ersättning och minska brottsoffrets lidande.

Moderaternas förslag:

  • Brottsoffermyndigheten ska betala ut utdömda skadestånd direkt till brottsoffret. 

Ta ställning och dela artikeln