Fyra vallöften för en tillgängligare hälso- och sjukvård

Vårdgarantin ska hållas och tillgängligheten måste bli bättre.
Nedan presenteras fyra (4) vallöften för att påbörja resan dit.

Hälso- och sjukvård – Nära i Luleå
Tillgängligheten i Luleå är inte tillräcklig och trycket på akuten i Sunderbyn är alltför högt. Så kan vi inte ha det. Vi lovar därför medborgarna i Luleå en primärvård med generösare öppettider, komplett familjecentral och viss specialistvård för att ytterligare öka kvaliteten och tillgängligheten. Ett minskat tryck på Sunderbyn kommer att vara till fördel för tillgängligheten i hela länet.

Vårdgarantin skall hållas
Patienter ska inte behöva vänta på vård. Om regionen inte klarar av att hålla vårdgarantin för en individ i Norrbotten, då ska de själva kunna söka sig till en annan region eller till Finland eller Norge och regionen ska stå för kostnaderna. Alla aktörer, både privata och offentliga ska tillåtas vara med och bidra till att beta av köer och hålla vårdgarantin.

Tandvårdshus i Luleå
Skyndsamt se till att det byggs ett Tandvårdshus i Luleå, där vi kan samla allmäntandvård, specialiteter och tandteknik. På så sätt kan vi bättre möjligheter för samordning, rekrytering och ökad tillgänglighet. Vi kommer också fortsätta med de satsningar som vi redan har gjort vad gäller att vara löneledande för tandläkare och tandhygienister. Väntetiderna i tandvården måste kortas.

Regionen skall ha ansvaret för hemsjukvården
Det krävs högre medicinsk kompetens och kontinuitet i kontakterna mellan patienten och vården och det behövs sammanhållna vårdkedjor, men då är det en förutsättning att hemsjukvården tillhör regionen. Region Norrbotten ska ha ansvaret för all sjukvård och sedan jobbar man tillsammans med kommunerna med hälsan och omsorgen.