Tack vare Moderaterna får du sänkt pris på bensin och diesel från och med 1 maj.

Den 1 maj sänks priset vid pump med 1 krona och 80 öre per liter. Nu fortsätter vi arbetet med att säkerställa att regeringen ser till att priset vid pump blir 5 kr lägre.Bensinskatten innebär en tung börda för privatpersoner och företagare som är beroende av bilen för att få vardagen att gå runt. Det är inte rättvist att den som bor på landsbygden ska dra ett tyngre lass för klimatomställningen än den som bor i storstan. Moderaterna har därför sänkt och vill fortsätta att sänka både bensinskatten och dieselskatten.

I många delar av landet är bilen det enda möjliga färdmedlet för att kunna ta sig till arbetet, skjutsa barnen till fotbollsträningen eller besöka föräldrarna på äldreboendet. Det är varken rätt eller rättvist att den som är beroende av bilen, genom höga skatter på drivmedel, ska behöva dra det tyngsta lasset.

Den 1 maj togs ett viktigt första steg då priset på bensin och diesel vid landets mackar sänks med nästan två kronor per liter. Det är bra för hushållen, för näringslivet och för Sverige. Sänkningen är ett resultat av att en majoritet i riksdagen – mot S-regeringens vilja – ställde sig bakom Moderaternas förslag i tre delar för att få ner literpriset med fem kronor:

*Först ska energiskatten på diesel sänkas till EU:s miniminivå i tre månader.
*Regeringen måste därefter begära undantag från EU:s miniminivåer för bränsleskatterna för att helt kunna ta bort energiskatten under tre månader
*Och så ska reduktionsplikten justeras tillfälligt för att minska de kostnader som iblandningskravet av biodrivmedel för med sig.

Moderaterna får jobbet gjort redan i opposition – men tills vi bytt regering i höst måste S-regeringen göra sitt om vi ska hämta hem hela den möjliga sänkningen.

Moderaterna är övertygad om att de allra flesta vill hjälpa till med klimatomställningen. Men för många människor i Sverige finns det inget alternativ till att köra en bensin- eller dieselbil. Långt ifrån alla har råd att köpa en dyr elbil och på många platser i landet finns det dåliga möjligheter till laddning. Klimatpolitiken måste helt enkelt vara rättvis. Då kan vi inte genom höga skatter på bensin och diesel straffa den som behöver bilen för att transportera sig till jobb, familj, vänner och fritidsaktiviteter. I statsbudgeten 2022 möjliggjorde vi att bensinskatten sänktes. Men mer måste göras för att alla ska ha råd att transportera sig. Moderaterna vill därför fortsätta att sänka bensinskatten och ta bort den överbeskattning på bensin och diesel som den rödgröna regeringen har infört.