Moderaternas Europavalskampanj

Vi ska göra Sverige och Europa tryggare - Moderaternas Europavalskampanj.

Den 26 maj är det Europaval. En röst på Moderaterna i Europavalet är en röst för:

Hej då stöldligor 
Här i Sverige ligger utländska stöldligor bakom hälften av alla bostadsinbrott. Det ska bli stopp på det. Därför ska det europeiska polissamarbetet stärkas för att bekämpa stöldligor, narkotika och vapensmuggling. Den fria rörligheten ska inte gälla kriminella. Och EU-medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas.

Kärnkraft är klimatsmart 
Bygger vi ut kärnkraften kan vi rädda klimatet. Det visar kalkyler från FN:s klimatpanel. Därför vill vi dubbla EU:s satsningar på kärnkraft. För Europa behöver mer klimatsmart el från förnybart och kärnkraft – inte smutsig kolkraft och rysk gas.

Koll på Europas gränser 
Europa behöver en mer kontrollerad och förutsägbar invandring. Därför ska den yttre gränsen stärkas. Och rätten till asyl prövas direkt vid EU:s gräns - snabbt och rättssäkert. Sverige kan inte fortsätta ta ett för stort ansvar för invandringen till Europa. Det ansvaret måste fördelas rättvist. 

Frihet Företagsamhet Framtidstro 
Tillväxten och framtidstron i Europa måste bli större. Därför behöver vi mer företagande och frihandel – och mindre skatter och bidrag. Europas inre marknad måste öppnas ännu mer. Sveriges EU-avgift ska inte höjas och vi säger nej till EU-skatter.