2 maj, 2022

Vi är överens – Vårdförbundets avtal blev nyligen klart

Det centrala avtalet är tydligt med att satsningen på särskilt yrkesskickliga ska fortsatta för att öka möjligheten till lönekarriär inom yrket och att öka lönespridningen. Avtalet utesluter inte prioritering av även andra sjuksköterskor.

– Vi i Alliansen har varit tydliga under hela mandatperioden med att vi prioriterar våra medarbetare, och detta avtal, visar att vi går från ord till handling. Att göra lönekarriär är en viktig del för att fortsätta jobba med lönespridningen, säger Mikael Johansson (M), Regionstyrelsens ordförande i en kommentar.

Vi i alliansen har gjort en extra satsning på årets löneöversyn, vi har tillfört 20 miljoner extra inklusive de sociala avgifterna. Alliansen i Region Kronoberg har sina prioriteringar klart för sig.

– Satsningen från Alliansens sida visar att vi ser möjlighet till lönekarriär som en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att Region Kronoberg ska vara en bra arbetsgivare både för de medarbetare som redan idag finns hos oss men också för att fler ska vilja söka sig till regionen, säger Elizabeth Peltola (C).

Majoriteten av dessa extra resurser kommer att fördelas bland de yrkesgrupper som Vårdförbundet organiserar. Detta innebär totalt att regionen satsar mycket mer än märket på 1,6% på de yrkesgrupper som finns inom Vårdförbundet.

– Detta är en fortsatt tydlig satsning av våra medarbetares lönenivåer är en viktig signal om att det är ett viktigt och prioriterat område för oss, säger Eva Johnsson (KD).

Med Alliansen i ledningen har Region Kronoberg gjort kraftiga satsningar på särskilt yrkesskickliga under de senaste åren och uppnått en bra lönespridning. Denna lönespridning vill vi bibehålla.

– Med tillskott av extra pengar i år kommer betydligt fler sjuksköterskor att få ta del av en god löneutveckling. Dessutom gör vi en extra satsning på vissa särskilt svårrekryterade grupper av specialistsjuksköterskor. Vi vill med detta satsa på våra egna medarbetare och minska hyrpersonalen, avslutar Yngve Filipsson (L).

Ta ställning och dela artikeln