Du besöker nu Moderaterna Jönköpings län.

Helena Bouveng

Helena Bouveng

Riksdagsledamot

Jag kommer från småländska Höglandet, där jag bor tillsammans med min dotter Jessika strax utanför Vetlanda. Känner mig lyckligt lottad att få dela min tid mellan storstad och landsbygd, båda har sina fördelar. Om jag får tid över motionerar jag gärna i olika former.

Som riksdagsledamot är naturligtvis det mest grundläggande att Sverige är ett bra land att leva i, även i framtiden. För detta krävs det ständig utveckling där möten med människor och deras berättelser är grunden för ett bra utvecklingsarbete.

Som ledamot i socialutskottet är mitt fokus på unga människor och deras villkor. Utsatta barn är min hjärtefråga. Den viktigaste utmaningen för mig är att förhindra att unga människor far illa. Vi måste flytta fram våra positioner, inte minst genom ett bra samarbete mellan skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och polis. Inget barn får hamna mellan stolarna!

På temat ungas villkor är det min uppfattning att idrotten kan spela en ännu större roll än den gör idag. Inte minst vad det gäller integration, jämställdhet och brottspreventivt arbete. Är inte så säker på att det behövs så mycket mer lagstiftning utan istället handlar det om att bryta mönster. Hur kan idrotten attrahera flera utrikesfödda ungdomar? Vad krävs för att tjejer och killar ska idrotta på lika villkor? Hur kan unga människor på glid välja ett sunt idrottsliv istället för en väg in i vuxenvärlden kantat av misslyckanden? Detta är några viktiga frågor jag vill få svar på.