RUT-avdraget

RUT-avdraget har bidragit till att fler kunnat lämna utanförskap för att ta steget in på arbetsmarknaden. Vi vill utveckla RUT ytterligare så fler ges möjlighet till jobb och egen försörjning. Samtidigt blir det lättare att få vardagen att fungera för både familjer och äldre.

RUT-avdraget har varit betydelsefull för att förenkla människors livspussel. Den har varit särskilt viktig för kvinnor, som utför en stor del av det obetalda arbetet i hemmen. Forskning visar på att gifta kvinnor som köper RUT-tjänster mellan 40-80 timmar per månad ökar sina arbetsinkomster i proportion till avdragets storlek. Det leder till bättre löneutveckling, karriärmöjligheter och pension. Moderaternas uppfattning är att RUT-avdraget är en viktig del i att öka jämställdheten på arbetsmarknaden.

  • Utöka taket i RUT-avdraget för att ta tillvara sysselsättningspotentialen i RUT-sektorn.
  • Bredda RUT-avdraget till nya tjänster
  • Utred höjd avdragsrätt för äldre personer över 80 år.
  • Inför ett bredare hemavdrag för äldre personer över 70 år.
  • Förenkla regelverket.

Ta ställning och dela artikeln