EU

Moderaterna vill stärka EU-samarbetet i de frågor vi bäst löser gemensamt med andra, till exempel klimat, migration och säkerhetspolitik.

Europasamarbetet gör Sverige till ett bättre, rikare och starkare land. Vi ska värna om en europeisk union som håller samman och om EU som utrikespolitisk aktör. EU ska vara relevant och fokusera på att lösa verkliga problem som Sverige inte kan hantera ensamt.

Starka intressen utmanar EU både ekonomiskt och politiskt. På sikt hotar det unionens stabilitet. Därför behöver Sverige ha en tydlig agenda i europapolitiken och arbeta för att EU ska fokusera på  gränsöverskridande problem som  kräver gemensamma lösningar. 

Moderaterna vill ha ett starkare EU-samarbete

Vi behöver EU-samarbetet för att förbättra kontrollen över unionens gränser, för att skapa en gemensam migrationspolitik, effektivare upprätthålla lag och ordning samt bekämpa gränsöverskridande organiserad brottslighet och terrorism. Med andra ord ser vi att en av unionens viktigaste uppgifter är att garantera säkerheten för Europas invånare. Sverige ska bidra till att göra den Europeiska unionen starkare för att främja europeiska och svenska intressen. 

Klimatfrågan kräver gemensamma lösningar inom EU och på global nivå. Sverige ska driva på för att EU ska bedriva en ambitiös och effektiv klimatpolitik. Och EU ska i sin tur verka för att fler stora utsläppare i världen minskar sina utsläpp, och skärper sina åtaganden i Parisavtalet. 

Samarbetet mellan medlemsstaterna har ställts inför tuffa prövningar under coronakrisen, med stängda gränser och sociala och ekonomiska problem. Samtidigt har unionens förmåga att säkerställa den inre marknadens funktionssätt under krisen varit avgörande för svensk handel med omvärlden.

Ett välfungerande europeiskt samarbete är avgörande för Sveriges säkerhet och välstånd. Tack vare EU-medlemskapet kan Sverige påverka omvärlden och främja landets intressen i Europa och globalt på ett sätt som annars inte hade varit möjligt. 

Moderaternas förslag för att förbättra EU-samarbetet:

  • Att EU:s yttre gränser ska säkras och att en nytt, gemensamt, hållbart och humant asylsystem kommer på plats 
  • Stärka det europeiska miljö- och klimatarbetet för att snabbt ställa om 
  • Se ett större svenskt engagemang i EU och en regering som tydligt och aktivt företräder svenska intressen

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Försvar