Louise Uvenfeldt

Pressbilderna får användas för redaktionella ändamål. Ange Moderaterna som fotograf ifall en specifik bild saknar information om fotograf.