Aktuella politiska områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
AKTUELLT
Visa:
Filmer

Säkerhetskrisen i Sverige innebär att såväl enskilda människors som rikets säkerhet riskerats. Regeringens arbete och ansvarstagande under hanteringen har varit mycket bristfälligt. Trots det allvarliga läget lyser det politiska ansvarstagandet från regeringen fortsatt med sin frånvaro. I dag presenterar Alliansens partiledare, Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor, därför att partierna gemensamt kommer att rikta misstroende mot de ansvariga statsråden Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hultqvist.

Nyhetsartikel
Filmer

Regeringen Löfven har brustit i att säkra ett tryggt Sverige. Stora mängder sekretessbelagd information som i fel händer kan skada rikets säkerhet har via Transportstyrelsen, i strid med gällande lag, hamnat hos personer som ej säkerhetsprövats. Det har lett till en säkerhetskris som är både allvarlig och djup. 

Nyhetsartikel
Följ oss

Moderaterna i Halland

Besöksadress
Rörbecksgatan 21
311 21 Falkenberg

Postadress 
Box 66
311 21 Falkenberg

Telefon
0346-800 40

halland@moderaterna.se