Du besöker nu Moderaterna i Halland.

Sandra Johansson

Ersättare i Kommunstyrelsen (Falkenberg)

Jag är en företagardotter som tidigt gick i mina föräldrars entreprenörsfotspår. Utbildat mig inom samhällsanalys och välfärdsutveckling, har en Fil.mag. i Sociologi och jobbar som kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarig inom byggbranschen.

Min yrkesverksamma bakgrund är driven av nyfikenhet, engagemang och en vilja att utveckla och förbättra företag och organisationer. Har arbetat som politiskt beslutstöd inom näringslivsfrågor och ser nyttan av att samverka. Jag är en tennisspelande Falkenbergare, mamma till två barn, sambo och bosatt i Asige.