Du besöker nu Moderaterna i Halland.

Roland Norrman

Kommunråd (Laholm)

Började med politik 1992. Har därmed lång erfarenhet som förtroendevald. Kommunal nivå: ordf. för Kultur o Fritid, Socialnämnd samt Kommunråd. Regional nivå bla i fullmäktige samt styrelse. Som politiker har jag alltid företrätt medborgarna. Något som gör mig upprörd är när politiken och byråkratin ”gaddar ihop sig”. När politiker blir tjänstemän bildar de ofta en gemensam överhet som anser sig veta bäst och förenas i en strävan att styra över människors vardag. Deras egen makt har blivit viktigare än uppgiften: att tjäna medborgarna! Varje väljare skall kunna vända sig till sin folkvalde, som har en skyldighet att vara lyhörd inför de problem och den vardag som utgör väljarens verklighet.