Du besöker nu Moderaterna i Halland.

Jonas Hellsten

Ersättare i Regionfullmäktige

Många stora problem kräver en ny regering och en genomtänkt politik. Många frågor är viktiga och engagerar: Miljö; att Moderaterna i vissa mätningar har störst förtroende i frågan är en bra start men miljö måste bli en stabil fråga för oss. Bostäder; fler behöver få möjlighet att äga sitt boende. Fler småhus och villor behövs. Äganderätten till egen mark måste stärkas, strandskydd med mera fortsätta att reformeras. Frihetspartiet; frihetsfrågorna måste alltid dominera en moderat dagordning. Ett område är hbtq-frågorna. Alla ska kunna leva öppet oavsett vem dom är eller var dom kommer ifrån. Ordning och reda; stora summor av skattebetalarnas pengar varje år försvinner i fusk.