Du besöker nu Moderaterna i Halland.

GunMarie Stenström

Ledamot i Regionfullmäktige

Samhällsengagemang och demokrati är mycket angelägna teman för mig. År 1968 präglades av studentrevolter i Paris och Sovjets intåg i Prag. Då var jag i Paris och intresset för ideologi, demokrati och samhällsfrågor väcktes. Jag utbildade mig till socionom och kom nära många människor som lever i utanförskapet.


Den moderata ideologin är min: individens ansvar, rättigheter och skyldigheter i samhällsgemenskapen/ ett företagsklimat som stimulerar innovation,utveckling, konkurrens är grunden för ett gott välfärdssamhälle/ lag och ordning är väsentliga grundstenar för samhällsgemenskapen .
Nu har jag varit engagerad och förtroendevald i många år och vill gärna fortsätta vara delaktig.