Du besöker nu Moderaterna i Halland.

Eric Semb

Ledamot i Förbundsstyrelsen

Jag ser mig som en klassiskt frihetlig konservativ. Liberal i livsstilsfrågor men konservativ i hur saker ska fungera. Jag är mer av en Gösta Bohman moderat än en Fredrik Reinfeldt moderat. Jag tycker att partiet nu är på rätt väg och att vi måste vara mer tydliga i våra kärnfrågor.

I Laholm står vi inför stora utmaningar. Behoven inom skola och äldreomsorg ser ut att öka mer än skatteintäkterna. Då har vi inte råd med bypolitik och särintressen. Vi behöver dessutom stärka skattebasen genom att skapa ett företagarklimat i toppklass och en stram arbetslinje.

Trygghetsfrågor och valfrihet måste tydligare upp på den lokala agendan.