Du besöker nu Moderaterna i Halland.

Elisabet Babic

Ledamot i Förbundsstyrelsen

Jag är tidigare egen företagare och är engagerad i alla frågor som rör näringslivet. Det är här jobben skapas och det offentligas intäkter kommer ifrån. Välfärden är beroende av att det går bra för vårt näringsliv. Som kvinna och egen företagare kan jag inte vara annat än moderat.

Tror på frihet, människors egna förmåga att arbeta och ta ansvar för sitt liv och handlande. Jag ser hur vi gemensamt kan bygga ett starkt lag för partiet som tror på framtiden och har tillit till att alla bidrar och tar ansvar, för att kunna hjälpa de som behöver stöd och hjälp. Alla ska känna sig välkomna, komma till tals, lyssnade på och tagna på allvar utifrån deras erfarenheter. Jag ogillar ”någonannanism”.