Du besöker nu Moderaterna i Halland.

Charlotta Jonson

Ersättare i Regionfullmäktige

Jag vill bo i ett land, i en stad där arbetslinjen är det som väger tyngst och det självklara alternativet för försörjning. En plats där man känner sig trygg att ta en joggingtur efter jobbet, att låta sina barn leka utomhus utan rädsla för hot och våld. En plats för hela livet med en god start i förskolan vidare till skolan där förutsättningar för högre studier skapas, en plats att arbeta på, att bli gammal på, att leva hela sitt liv på.

För mig betyder ett politiskt engagemang en möjlighet till att göra skillnad, ett sätt att vara medborgarnas röst och verka för att Falkenberg blir en plats för var och en att förverkliga sig själv och sina drömmar på.