Du besöker nu Moderaterna i Halland.

Caroline Ugglesjö

Ledamot i Partiföreningen (Laholm)

Utbildad sociolog med erfarenhet från Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet. De senaste fem åren anställd inom kommunens arbetsmarknadsverksamhet.

Drivs av mötet med människan och mitt intresse för samhällsfrågor och individutveckling. Jag vill med mitt politiska engagemang bidra till en representativ politik i kommunen där jag bor och verkar. Jämställdheten är min ledstjärna och hjärtefråga. (M) är den självklara plattformen för mig. Vi har tryggheten: de traditionella värdena som värnar individens frihet, arbetslinjen och den kunskapsutvecklande skolan.

Vi har visionen: de progressiva värdena som visar att en moderat politiker är en modern politiker.