Du besöker nu Moderaterna i Halland.

Axel Storckenfeldt

Ledamot i Förbundsstyrelsen

Jag valde att bli medlem av ideologiska skäl, men jag valde att engagera mig på grund av möjligheten att påverka platsen där jag bor.

Som ordförande för Närsjukvården får jag många samtal med både ris, ros och funderingar. Jag märker att det är frågor som berör. Jag vill vara med och lyfta sjukvårdsfrågorna i valrörelsen så att fler än jag kan få möjlighet att inse hur spännande hälso-& sjukvårdspolitik kan vara.

Vi står inför en stor omställning både i kommunen och regionen där färre i arbetsför ålder ska förse fler med omsorg. Vi behöver våga testa nya lösningar. Vi behöver helt enkelt modiga politiker som vågar ta även de lite tuffare besluten för att driva utvecklingen framåt.